Pozvánky

Mesiacom marec 2019 pokračujeme vo výkladoch 2. listu Korinťanom, počas Biblických zhromaždení v stredu. Srdečne ste vítaní.

Naše aktivity

Najnovšie aktivity

Prihlásenie