Základný prehľad Biblie

Trojročné štúdium, ktorého cieľom je lepšie porozumieť Biblii, jej duchovnému, literárnemu a historickému obsahu a odkazu.

Zvyk poctivého, osobného a efektívneho denného čítania Biblie vedie k duchovnému rastu s cieľom užitočnosti v službe kresťana a tým k oslave Boha. Takéto spoločné štúdium si vyžaduje osobnú usilovnosť, vernosť a vytrvalosť. Je nastavené tak, aby čas osobného denného štúdia nebol príťažou, alebo prekážkou v iných denných povinnostiach. Štúdium je dobrovoľné.

Viac informácii vám poskytneme e-mailom na vyžiadanie.

Najnovšie aktivity

Prihlásenie