Informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID – 19

Súčasné uvoľnenie opatrení proti pandémií COVID – 19 nám dovoľuje mať fyzické stretnutia, s rešpektovaním aktuálnych opatrení pri zhromažďovaní sa. Stretávame sa každú nedeľu o 10:00.

Srdečne ste vitaní!