ZÁKLADY VIERY

Pre základné oboznámenie biblického učenia odporúčame komplexný materiál „Základy viery“, ktorý ponúkame na predaj, alebo pomoc pri jeho štúdiu.

Materiál je rozdelený do 13-tich lekcií:

 1. Zoznámenie s Bibliou
 2. Ako porozumieť Biblii
 3. Boh – Jeho charakter a vlastnosti
 4. Osoba Ježiša Krista
 5. Dielo Ježiša Krista
 6. Spasenie
 7. Osoba a služba Ducha svätého
 8. Kresťan a modlitba
 9. Cirkev – spoločenstvo a uctievanie
 10. Duchovné dary
 11. Kresťan a evanjelizácia
 12. Poslušnosť
 13. Božia vôľa a vedenie