Navštívte nás

Nedeľa

Pamiatka Pánova a služba slovom*
10:00 - 11:30

Nedeľná besiedka pre deti
9:15 - 9:45

Štvrtok

Biblické a modlitebné zhromaždenie (info cez kontakt)
18:00 - 19:00

Miesto stretávania

Dom Techniky
3. poschodie,
číslo dverí 301

* Každá 4. nedeľa v nepárnom mesiaci je zhromaždenie v Kultúrnom dome v Čadci