Navštívte nás

Nedeľa

Pamiatka Pánova a chvály*
9:30 - 10:30

Evanjelizačné zhromaždenie
s besiedkou pre deti

11:00 - 12:00

Streda

Biblické zhromaždenie
17:30 - 18:30

Miesto stretávania

Dom Techniky
3. poschodie,
číslo dverí 301

* Každá 4. nedeľa v nepárnom mesiaci je zhromaždenie v Kultúrnom dome v Čadci