Mýtus „dobrého“ ateistu

Mýtus „dobrého“ ateistu je argument, ktorým sa mnoho ľudí snaží poprieť kresťanstvo. Tvrdia, že môže existovať ateista, ktorý síce v Boha neverí ani ho neoslavuje, napriek tomu zostáva morálne dobrým človekom, ktorý usiluje o blaho druhých. Bolo by podľa nich nespravodlivé odsúdiť niekoho takého len preto, že nenašiel na Božiu existenciu dostatok dôkazov. Aj keď sa jedná…


Byť v nebi – DAR alebo ZÁSLUHA?

To, čo kresťanstvo odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev, je práve náuka o ospravedlnení. Predstavte si rozhovor novinára s troma predstaviteľmi hlavných svetových náboženstiev: judaizmu, islamu a kresťanstva. Najprv sa reportér opýta ortodoxného žida: „Keby ste za hodinu zomrel, kde myslíte, že by ste sa ocitol a prečo?“ Na to žid odpovie: „Išiel by som do neba, pretože milujem a zachovávam…