Zhromaždenie 14.11.2021
J. Kriška, VZKRIESENIE II. (ev. Jána 20/11-18),
21.26MB
35:07
Zhromaždenie 14.11.2021
M. Diviš, Pred Pamiatkou: Kalich Božieho súdu (ev. Luk. 22/42),
10.68MB
16:28
Zhromaždenie 07.11.2021
J. Kriška, VZKRIESENIE I. (ev. Jána 20/1-10)
25.47MB
41:39
Zhromaždenie 31.10.2021
M. Súčan, Pred Pamiatkou: Mlieko bezo ľsti - Božie Slovo (1.Pt. 2/2),
8.1MB
13:02
Zhromaždenie 31.10.2021
M. Diviš, Pochovanie (ev. Jána 19/38-42),
31.16MB
48:18
Zhromaždenie 24.10.2021
J. Zajac, Ukrižovanie (ev. Jána 19/1-37),
19.86MB
30:29
Zhromaždenie 24.10.2021
M. Diviš, Pred Pamiatkou: Večná zmluva Božia s Dávidom (2. Sam. 23/5),
9.16MB
13:10
Zhromaždenie 17.10.2021
M. Diviš, Kríž - duchovná obriezka srdca (list Galaťanom 6/14)
16.63MB
23:44

Prihlásenie

Záznamy sú predovšetkým pre interné použitie. Ak máte záujem získať prístup, neváhajte nás navštíviť!